SÚ VAŠE DETI ROVNOCENNÝMI PARTNERMI VO VAŠOM RODINNOM PODNIKU?

„Ty tomu nerozumieš! Ja som roky budoval tento podnik a takto to nefunguje!” Toto je fráza, ktorá odznie z úst majiteľov rodinného podniku voči svojim deťom nie jeden raz. Rodičia neradi vidia svoje deti v úlohe zamestnancov cudzej firmy, keď sa však rozhodnú usadiť v rodinnom podnikaní, majú na ne prehnané nároky a nechcú pripustiť, aby nejakým spôsobom zasahovali do vedenia a riadenia. Súčasne však požadujú, aby ich pracovné nasadenie zodpovedalo pozícii majiteľa či riaditeľa firmy. Ako teda nájsť rovnováhu medzi rodičovskými nárokmi, nestranným a zároveň privilegovaným prístupom?   

Snaha majiteľov rodinného podniku zachovať si autoritu pred ostatnými zamestnancami často vedie k nedoceneniu a neuznávaniu názorov svojich vlastných detí. Cez ich kritiku si budujú vlastné ego, a tak dokazujúc svoju nekompromisnosť sa domnievajú, že takýmto spôsobom sa im podarí zabezpečiť poriadok, disciplínu a dostatočnú pracovnú morálku všetkých zamestnancov podniku. S cieľom zachovať rovnoprávnosť sa ich usilujú začleniť medzi radových zamestnancov, no pri plnení úloh vyžadujú od nich nadmerné nasadenie a komplexné riešenie, akoby pracovali na „vlastnom”. Keď však prídu s návrhom na zmenu, stretávajú sa s odmietavými odpoveďami: „To nie je potrebné, roky sme fungovali aj bez toho.”

„Prichádzajúce trendy je nevyhnutné aplikovať do rodinného podnikania a kto iný to môže spraviť, ak nie vaše deti?”

Je pravda, že roky isté spôsoby a stratégie fungovali, inak by rodinný podnik nebol tam, kde je. Súčasná globalizácia však stiera lokálne tradície a tradičné spôsoby podnikania a vytvára homogenizovaný svetový trh. Rýchlo meniace sa podnikateľské prostredie je preto potrebné dostatočne zachytiť a neotáčať sa mu chrbtom. Je úžasné, že niektoré spôsoby riadenia podniku doteraz fungovali, ale bude to tak aj o 10 alebo 20 rokov? Prichádzajúce trendy je nevyhnutné aplikovať do rodinného podnikania a kto iný to môže spraviť, ak nie vaše deti?

„Vaše deti stoja taktiež v pozícii konzumenta, preto práve oni vidia nevyhnutné zmeny vášho rodinného podnikania tam, kde vy možno ani len netušíte, že nejaké zlepšenie je vôbec možné.”

Nechajte zmeny na vaše deti

V dnešnej dobe vo veľkej miere ovplyvňuje rozhodovanie zákazníka nielen samotný produkt, ale aj množstvo ďalších dôležitých aspektov, ako je vzhľad, dizajn, marketing, doplnkové služby a v neposlednom rade spôsob komunikácie vašich manažérov či obchodníkov a budovania vzťahov s verejnosťou. To sú rozhodujúce faktory, ktorým sa v dnešnej dobe meria kvalita podniku a na základe ktorej sa zákazník rozhoduje pre vašu službu či produkt. Vaše deti stoja taktiež v pozícii takéhoto konzumenta, preto práve oni vidia nevyhnutné zmeny vášho rodinného podnikania tam, kde vy možno ani len netušíte, že nejaké zlepšenie je vôbec možné.

Buďte fanúšikom vašich detí

Vaše deti nastupujú do podniku s nálepkou „povolanie – syn/dcéra” a ich vedomosti a schopnosti sú už od začiatku spochybňované, hoci ešte ani nepodpísali pracovnú zmluvu. Každý ich krok a rozhodnutie je ostro sledované s očakávaním, že spravia chybný krok.  Hoci si to viacerí želajú, nikdy z nich nebudú radoví zamestnanci a ani výkonní manažéri, pokiaľ im nedáte príležitosť. Vysporiadať sa s takouto neľahkou pozíciou nie je vôbec jednoduché, pokiaľ nebudú mať oporu vo vás ako rodičoch. Hoci oddeľovať rodinné a pracovné záležitosti je základom úspechu rodinného podniku, vaše deti musia cítiť oporu a podporu rovnako, ako doma.  Majú plné právo byť v rámci podniku privilegované, ale len do takej miery, aby pri plnení svojich povinností videli vo vás oporu a nie namosúreného šéfa. Buďte ich vernými fanúšikmi bez ohľadu na to, aké je skóre.

„Buďte v podnikaní vernými fanúšikmi vašich detí bez ohľadu na to, aké je skóre.”

Keď sa na vás obrátia s akýmkoľvek návrhom na zmenu, nezmeťte ho hneď zo stola len preto, že je to váš syn alebo dcéra. Keby s rovnakým návrhom prišiel najúspešnejší podnikateľ vo vašom obore, tiež by ste sa tak zachovali? Nechajte ho vypracovať analýzu alebo expertízu s jasnými krokmi a predpokladanými výsledkami. Ak sa vám takýto nápad aj napriek tomu nebude pozdávať, smerujte kritiku na proces, nie na ich osobu. Možno aj oni sami uznajú, že to nebol vhodný nápad a spoločne dospejete k efektívnejšiemu riešeniu. Predovšetkým budú mať pocit, že ich názory sú vypočuté a potrebné, čo ich bude motivovať k ďalšej aktivite a produktivite.