MENTORING

Riadenie každodenných činností či plánovanie dlhodobých stratégií denne prináša dôležité rozhodnutia, obzvlášť, ak sa nachádzate v pozícii majiteľa firmy.

Významnú úlohu v rozhodovacom procese zohráva najmä majiteľ podniku, ktorý preberá zodpovednosť nielen za udržanie potenciálu podniku, ale aj za uspokojenie očakávaní zamestnancov, ako aj príslušníkov rodiny. Nájsť optimálne riešenie ako budovať úspešný podnik a pritom udržať balans medzi prácou a súkromným životom býva často náročné, no je možné ho dosiahnuť so správnym druhom podpory. S niekým, kto by vám bol vždy na blízku a podelil sa s vami o vlastné skúsenosti, podal vám pomocnú ruku a dodal potrebný vietor do plachiet.

A to je úloha mentora a služieb mentoringu.

Ako to prebieha?

Mentoring je nástroj, prostredníctvom ktorého vám mentor poskytuje podporu, asistenciu a profesionálnu prax za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa alebo projektu. Mentoring prebieha počas pravidelných stretnutí, kedy spoločne riešime konkrétne otázky, jednotlivé kroky a spôsoby ich realizácie. Vzhľadom na to, že väčšina projektov má dlhodobý časový horizont a vyžaduje si systematickú prácu, spolupráca s mentorom podľa dohody býva dlhodobá. Stretnutia s mentorom bývajú osobné alebo online (napr. cez aplikáciu Zoom).

Formy mentoringu:

 • Individuálny mentoring – Vy a mentor
 • Tímový mentoring – mentor a Váš tím
 • Skupinový mentoring – mentor a skupina osôb s rovnakým alebo podobným cieľom

Aké témy možno v rámci mentoringu riešiť?

 • Ako vybudovať úspešný podnik
 • Strategické plánovanie
 • Nastavenie organizačnej štruktúry, delegovanie
 • Efektívna organizácia času
 • Implementácia moderného manažmentu
 • Budovanie správnych štruktúr a mechanizmov riadenia
 • Rozvoj existujúceho biznisu – nové produkty, obsadzovanie nového trhu,…
 • Nastavenie obchodnej stratégie
 • Ako motivovať zamestnancov k samostatnosti, zodpovednosti a dosahovaniu lepších výsledkov

VZDELÁVANIE

Akokoľvek si myslíte, že už všetko viete, nie je to tak. Každá oblasť života a podnikania podlieha neustálym zmenám, moderným trendom a technologickému vývoju.

Dnes môžete prosperovať a zajtra môžete čeliť mladej konkurencii alebo vynálezu, ktorý plnohodnotne nahradí vaše služby, zmene zákona či v horšom prípade celosvetovej pandémii. To môže mať za následok nestabilitu, odchod zamestnancov či pokles tržieb. Či už krízové alebo každodenné situácie v biznise si vyžadujú kvalitné manažérske schopnosti a zručnosti. Nesmiete ostať pozadu, a preto je kontinuálne vzdelávanie jedným zo zásadných krokov
úspešného podnikania.

Ako to prebieha?

Prostredníctvom workshopu alebo školenia si pod vedením profesionálneho školiteľa osvojíte poznatky a znalosti z vybranej oblasti, ktoré môžete okamžite aplikovať v praxi.

Formy vzdelávania:

 • Customer workshop – školenie vyskladané podľa potrieb klienta.
 • Public workshop – verejný workshop s vopred určenou tematikou

Aké workshopy možno v rámci vzdelávania absolvovať?

 • Strategické plánovanie ako základ úspechu podniku
 • Ako si správne nastaviť podnikateľský plán
 • Organizácia času – buďte pánom svojho času
 • Efektívna komunikácia a motivácia zamestnancov
 • Ako si nastaviť obchodnú stratégiu – plánovanie financií
 • Prečo dobrý manažér je aj dobrým obchodníkom (komunikácia)
 • Prečo každý podnikateľ nie je zároveň úspešný podnikateľ
 • Stanovovanie a dosahovanie cieľov
 • Ako dosahovať vyššie predaje

ÚSPEŠNÝ PODNIKATEĽ I.

Vzdelávací program pre majiteľov podnikov a vrcholový manažment.

Úspešný podnikateľ je ten, kto sa venuje strategickému plánovaniu svojho podnikania. To znamená, že vedome a neustále hľadá nové nápady a spôsoby ako svoju firmu posunúť vpred. Riešenie a vykonávanie operatívnych úloh tak necháva na svojich zamestnancov. Súhlasíte s týmto tvrdením? Vedeli ste, že väčšina majitelia podnikov viac ako 80% času venujú práve operatívnym úlohám a iba 20% sa venujú strategickým aktivitám, ktoré posúva ich podnikanie vpred?
Stať sa úspešným podnikateľom je preto obrovská výzva! Vďaka tomuto programu sa naučíte ako posúvať svoje podnikanie vpred za kratší čas a pritom vynaložiť menej námahy.

Ako to prebieha?

Stretávame sa štyrikrát dva po sebe idúce dni od 9:00 do 16:00, v mesačných intervaloch.

Formy programu:

 • Individuálny program – termíny a miesto sa dohaduje individuálne s klientom
 • Program pre verejnosť – termíny a miesto je vopred určené

Moduly:

 • Od vízie k hodnotám
 • Na ceste za vodcovstvom
 • Pracujem na firme, nie vo firme
 • Aj manažér je obchodník
 • Stratégia podnikania

Všetky podrobnosti o programe Vám radi poskytneme osobne.