KOUČING

Súčasná doba na nás kladie čoraz väčšie nároky. Vyžaduje, aby sme boli vytrvalí a dôslední v práci, no zároveň citliví a ľudskí v rodinných a pracovných vzťahoch. Kreatívni vizionári v realizácii svojich nápadov, no súčasne kritickí myslitelia s triezvym pohľadom na okolie a najmä na seba samého.

Pri dosahovaní pracovných, ale aj osobných cieľov musíte veriť predovšetkým v seba. Potrebujete mať dostatok sebadôvery, motivácie a kreativity a niekoho, kto vo vás prebudí tento potenciál, vyprovokuje k aktivite a navedie k riešeniam a odpovediam na otázky z rôznych oblastí života.

A to je úloha kouča a služieb koučingu.

Ako to prebieha?

Koučing je efektívny nástroj na rozšírenie a posilnenie osobného a pracovného potenciálu. Počas koučovacieho rozhovoru s profesionálnym koučom odbúrate vnútorné bariéry, zväzujúce strachy a obavy a objavíte stratenú energiu a schopnosti na dosiahnutie svojich cieľov.

Formy koučingu:

 • Individuálny koučing – Vy a kouč
 • Tímový koučing – kouč a tím alebo skupina osôb s rovnakým alebo podobným cieľom.

Aké témy možno v rámci koučingu riešiť?

 • Osobnostný rozvoj
 • Produktivita a dosahovanie efektívnych pracovných výkonov
 • Limitujúce strachy, obavy a presvedčenia
 • Hľadanie vnútorného potenciálu
 • Motivácia
 • Dosahovanie cieľov

MENTORING

Rodinný podnik má špecifické potreby. Riadenie každodenných činností či plánovanie dlhodobých stratégií denne prináša dôležité rozhodnutia, obzvlášť, ak sa nachádzate v pozícii majiteľa firmy.

Významnú úlohu v rozhodovacom procese však zohrávajú aj členovia rodiny, kedy preberáte zodpovednosť nielen za udržanie potenciálu podniku, ale aj za uspokojenie očakávaní všetkých príslušníkov rodiny. Nájsť optimálne riešenie býva často náročné, no je možné ho dosiahnuť so správnym druhom podpory. S niekým, kto by vám bol vždy na blízku a podelil sa s vami o vlastné skúsenosti, podal vám pomocnú ruku a dodal potrebný vietor do plachiet.

A to je úloha mentora a služieb mentoringu.

Ako to prebieha?

Mentoring je nástroj, prostredníctvom ktorého vám mentor poskytuje podporu, asistenciu a profesionálnu prax za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa alebo projektu. Mentoring prebieha počas pravidelných stretnutí, kedy spoločne riešime konkrétne otázky, jednotlivé kroky a spôsoby ich realizácie. Vzhľadom na to, že väčšina projektov má dlhodobý časový horizont a vyžaduje si systematickú prácu, mentoring je rozdelený do 10 pravidelných stretnutí rozložených do jedného roka (v mesiacoch august a december sa stretnutia neuskutočňujú). Raz za mesiac je vám mentor k dispozícii aj počas telefonického rozhovoru (Skype, Viber, WhatsApp…).

Formy mentoringu:

 • Individuálny mentoring – Vy a mentor
 • Skupinový mentoring – mentor a skupina osôb s rovnakým alebo podobným cieľom.

Aké témy možno v rámci mentoringu riešiť?

 • Plánovanie nástupníctva
 • Zlepšenie firemnej komunikácie a internej kultúry
 • Implementácia moderného manažmentu
 • Budovanie správnych štruktúr a mechanizmov riadenia
 • Moderné marketingové stratégie a ich realizácia
 • Rozvoj existujúceho biznisu – nové produkty, obsadzovanie nového trhu…

VZDELÁVANIE

Akokoľvek si myslíte, že už všetko viete, nie je to tak. Každá oblasť života a podnikania podlieha neustálym zmenám, moderným trendom a technologickému vývoju.

Dnes môžete prosperovať a zajtra môžete čeliť mladej konkurencii, vynálezu, ktorý plnohodnotne nahradí vaše služby, zmene zákona či v horšom prípade štátnemu prevratu. To môže mať za následok nestabilitu, odchod zamestnancov či pokles tržieb. Či už krízové alebo každodenné situácie v biznise si vyžadujú kvalitné manažérske schopnosti a zručnosti. Nesmiete ostať pozadu, a preto je kontinuálne vzdelávanie jedným zo zásadných krokov úspešného podnikania.

Ako to prebieha?

Prostredníctvom workshopu alebo školenia si pod vedením profesionálneho školiteľa osvojíte poznatky a znalosti z vybranej oblasti, ktoré môžete okamžite aplikovať v praxi.

Formy vzdelávania rodinných podnikov:

 • Custome workshop – školenie vyskladané podľa potrieb klienta.
 • Public workshop – verejný workshop s vopred určenou tematikou.

Aké workshopy možno v rámci vzdelávania absolvovať?

 • Organizácia času
 • Efektívna komunikácia
 • Moderný manažér
 • Procesné a projektové riadenie
 • Stanovovanie cieľov
 • Krízový manažment
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Tvorba biznis plánu
 • Riadenie rizík
 • Exit stratégie