KEDY JE TEN SPRÁVNY ČAS, ABY ZAKLADATEĽ SPOLOČNOSTI ODOVZDAL PODNIK NASLEDUJÚCIM GENERÁCIÁM?

Každý rodinný podnik počas svojej existencie v istom momente dospeje do situácie, kedy chtiac-nechtiac musí riešiť otázku nástupníctva. Kedy je však ten správny čas, aby majiteľ firmy odovzdal „žezlo”? Je na to určená veková hranica alebo to ovplyvňuje jeho mentálny a fyzický zdravotný stav alebo dokonca príchod technológií a inovácií, ktoré už nedokáže dostatočne zachytiť?

Prechod rodinného podnikania na ďalšiu generáciu je častou výzvou väčšiny majiteľov firiem. Podľa Inštitútu pre rodinné podniky prežije prechod z jednej generácie na druhú menej než polovica rodinných podnikov. Nástupníctvo a uvedenie nasledujúcej generácie do podnikania je asi najťažšou a najkritickejšou úlohou rodinného podniku.

Rodinný podnik je však obrovským bohatstvom a zabezpečením pre budúcnosť rodiny. Rodina v podnikaní má obrovskú príležitosť vytvoriť trvalý odkaz, ktorý prináša pocit uspokojenia a hrdosti. Aby vaša firma uspela i v budúcnosti, je potrebné prevod vlastníctva previesť v správnom okamihu. Kedy a akým spôsobom?

Nezavrieť dvere nadobro

Zbaliť sa zo dňa na deň a odovzdať podnik svojim deťom so slovami: „Tu máš, tu je všetko na čom som celý život pracoval, postaraj sa o to!,” asi nie je správny spôsob odovzdania podniku. V otázke prevodu vlastníctva nie je ani tak dôležité, aby majiteľ nadobro zavrel dvere sa svojim podnikom a dielom, na ktorom dlhé roky pracoval a nechal tam kus svojho života. Dôležité je uvedomiť si, že fyzické a mentálne sily mu už viac nedovoľujú riadiť podnik tak, ako v rokoch svojej najväčšej vitality a produktivity. Hoci sa roky jeho vysokého pracovného nasadenia podpísali na súčasnej neschopnosti riadiť naplno bežné operatívne záležitosti a podieľať sa na strategických riešeniach spoločnosti, je studnicou obrovských skúseností, ktoré sú naďalej neoceniteľnou hodnotou každého podniku.

Bez ohľadu na vek, mentálny alebo fyzický stav, zakladateľ firmy by nikdy nemal opustiť svoju spoločnosť nadobro. V istom momente by sa mala len zmeniť jeho pozícia v organizačnej štruktúre firmy.

Včasné uvedenie nástupníckej generácie a odovzdanie bremena

Včasné plánovanie nástupníctva dokáže výrazne pomôcť rodinám vyhnúť sa konfliktom a zabezpečiť naplnenie potrieb podniku v momente, keď nastane ten správny čas. Je prirodzené, že majiteľovi sa odovzdávajú vlastnícke a riadiace právomoci veľmi ťažko. V tomto smere je na mieste otvorená komunikácia s členmi rodiny a ujasnenie si, aké má nástupnícka generácia predstavy o budúcnosti firmy. Čo je pre ňu motivujúcim faktorom, aby sa podieľala na riadení firmy? Bude napĺňať hodnoty a ciele firmy, ktoré ste nastavili?

Hoci sa strachu z možných chybných rozhodnutí nástupcov majiteľ nikdy nezbaví, prevzatie úlohy kontrolóra, mentora alebo poradcu podniku mu dovolí dohliadať na riadenie podniku aj naďalej, avšak už bez plnej zodpovednosti za plnenie funkcie majiteľa.

Toto bremeno v istom momente preberá syn, dcéra alebo kompetentný zástupca, ktorý mal dostatok času na to, aby videl, ako podnik funguje a je si vedomý, čo táto práca obnáša, no nikdy nepocítil skutočnú váhu tejto práce na svojich ramenách, preto je nesmiernou výhodou, ak má nablízku majiteľa a zakladateľa firmy, ktorý mu bude oporou a kedykoľvek pripravený mu poradiť a podať pomocnú ruku. Nemôže pritom očakávať, že nástupcovia budú podnikanie vykonávať rovnakým spôsobom, avšak v súlade s cieľmi a hodnotami, na ktorých sa dohodli.

Takýmto plynulým prechodom odovzdania vlastníctva je možné predísť konfliktom, neuváženým krokom a rozhodnutiam, ktoré by mohli firmu ľahko položiť. V neposlednom rade samotný majiteľ nadobudne istotu, že firma je v dobrých rukách a on je stále jeho dôležitou súčasťou.