Môj príbeh

 

Pochádzam z Bosny a Hercegoviny a od jedenástich rokov žijem s rodinou na Slovensku. Som pyšná na svoj balkánsky pôvod, no súčasne som hrdou Slovenkou, pretože Slovensko milujem a veľmi mi prirástlo k srdcu.

Na Slovensku žijem s manželom a dvoma deťmi. Vyštudovala som Ekonomickú univerzitu v Bratislave a od malička som sa pohybovala v prostredí rodinného podniku svojho otca. Už počas štúdia som aktívne pracovala vo firme, kde som bola zapojená do riadenia takmer všetkých oblastí firmy od riadenia bežných operatívnych úloh cez správu výroby a vývoj softvérov až po samotné prevádzkovanie zábavného priemyslu na trhoch po celom svete.

Na základe svojich bohatých skúseností som sa rozhodla naplniť svoje životné poslanie a odovzdať svoje poznatky a skúsenosti podnikateľom ako mentor a poradca v oblasti podnikania.

Svoje osobné skúsenosti neustále dopĺňam o rôzne akreditované vzdelávania z oblasti biznisu a osobnostného rozvoja. Som držiteľkou certifikátov neurolingvistického programovania NLP Premier Practicioner a Business Coaching – ACSTH ICF.

Som členkou Business Network International BNI, kde sa aktívne podieľam na rozšírení tohto obchodného spoločenstva na Slovensku a tak podporujem rast podnikateľov prostredníctvom networkingu.

Monja Prole

CEO Vonet GroUp, s.r.o.

certifikovaný kouč a mentor

Služby

Mentoring

Rodinné podniky okrem bežných výziev, ktoré prináša trh, musia čeliť tiež špecifickým situáciám vyplývajúcich z rodinného charakteru firmy. Ich rozpoznanie a identifikovanie môže pritom výrazne ovplyvniť váš celkový úspech.

Vzdelávanie

Zdokonaľovanie a systematické vzdelávanie vo vybraných oblastiach riadenia vášho podniku vám dokáže pomôcť efektívnejšie zvládať krízové, ale aj každodenné výzvy v podniku, preto som pre vás pripravila špeciálny vzdelávací program.

Úspešný podnikateľ I.

Úspešný podnikateľ je ten, kto sa venuje strategickému plánovaniu svojho podnikania. To znamená, že vedome a neustále hľadá nové nápady a spôsoby ako svoju firmu posunúť vpred. Riešenie a vykonávanie operatívnych úloh tak necháva na svojich zamestnancov.

Rodinné podniky